Warszawa - grób gen. dyw. Franciszka Kamińskiego

Warszawa - grób gen. dyw. Franciszka Kamińskiego 

Położenie: Cmentarz Wojskowy na Powązkach
ul. Powązkowska 43/45
Kwatera: A 3 TUJE, Rząd: 3, Grób: 12

Napis: Ś.P./ GEN. DYW. FRANCISZEK KAMIŃSKI/ 20.IX.1902 – 24.II.2000/ KOMENDANT GŁÓWNY BATALIONÓW CHŁOPSKICH/ SZEF I ODDZIAŁU SZTABU KOMENDY/ GŁÓWNEJ AK/ WSPÓŁTWÓRCA PODZIEMNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO/ POSEŁ PSL 1947-1950/ WIĘZIEŃ OKRESU STALINOWSKIEGO/ PREZES PSL 1989 – 1990/ PREZES OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY BCH/ KAWALER ORDERU VIRTUTI MILITARI i/ ORŁA BIAŁEGO/ HONOROWY OBYWATEL MIAST/ WARSZAWY i ZAMOŚCIA/ UKOCHANEMU OJCU/ CÓRKA

Franciszek Kamiński (20 IX 1902 - 24 II 2000), urodził się w Mikułowicach, kształcił się w Wojciechowicach i Sandomierzu. W 1919 r. zgłosił się na ochotnika do wojny polsko - bolszewickiej. W latach 1926 - 1929 studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Po odbytym przeszkoleniu i dodatkowych ćwiczeń w 1932 r. został podporucznikiem rezerwy. Zaangażowany w pracę społeczno - polityczną. W 1931 r. został działaczem Stronnictwa Ludowego. Od początków niemieckiej okupacji działał w konspiracji. Inicjator powstania chłopskiej organizacji wojskowej. W X 1940 r. został mianowany komendantem głównym Batalionów Chłopskich. Organizator wystąpień zbrojnych podczas akcji wysiedlania ludności Polskiej na Zamojszczyźnie w 1942 r. W 1943 r. doprowadził do scalenia sił BCh z AK. Uczestniczył w powstaniu warszawskim. Ujawnił się w VIII 1945 r. Współpracował ze Stanisławem Mikołajczykiem, działał w Polskim Stronnictwie Ludowym. W 1947 r. został posłem do Sejmu Ustawodawczego. W VII 1950 r. został aresztowany. Zwolniony został na mocy amnestii w IV 1956 r. Pracował następnie w Centrali Rolniczych Spółdzielni  Samopomoc Chłopska. Na emeryturę przeszedł w 1973 r. Wbrew władzom politycznym i państwowym inicjował wiele obchodów i uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym. W 1980 r. został awansowany na generała brygady. Zmarł w Warszawie.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Kami%C5%84ski_(genera%C5%82_dywizji)

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_pow_kaminski.jpg