Zadwórze - pomnik - mogiła Orląt (Ukraina)

Zadwórze - pomnik - mogiła Orląt (Ukraina)

Położenie: Przy linii kolejowej z Lwowa do Tarnopola

Rok: 1920

Napis: POLSKIM ORLĘTOM/ POLEGŁYM W WALCE/ Z WOJSKAMI BOLSZEWICKIMI
17.8/ 1920

W czasie wojny polsko-bolszewickiej 17 VIII 19120 r. rozegrała się tu bitwa pomiędzy kozakami z armii konnej Budionnego a ochotnikami, głównie lwowskiej młodzieży akademickiej z batalionu kapitana Bolesława Zajączkowskiego z rezerwowego 240 pułku piechoty Wojska Polskiego. W heroicznej walce zginęło 318 żołnierzy polskich, nieliczni dostali się do niewoli. Rozwścieczeni oporem Sowieci dobijali rannych i beszcześcili zwłoki. Aby nie wpaść w ręce wroga, kapitan Zajączkowski wraz z kilkoma żołnierzami popełnił samobójstwo. Heroiczna walka ułatwiła obronę Lwowa przed wojskami bolszewickimi. 20 VIII po wycofaniu się oddziałów Budionnego ciała obrońców zostały pochowane w zbiorowej mogile w pobliżu miejsca bitwy. Zwłoki 7 obrońców przeniesiono na Cmentarz Obrońców Lwowa. Matka jednego z zabitych, (Konstantego Zarugiewicza) została w 1925 poproszona o wskazanie tej trumny, spośród trzech trumien ze zwłokami nieznanych żołnierzy, ekshumowanych z Cmentarza Obrońców Lwowa, która miała zostać przewieziona do Warszawy w celu złożenia w Grobie Nieznanego Żołnierza. Jesienią 1920 r. na miejscu bitwy usypano 20 metrowy kurhan-mogiłę. W 1927 r. ustawiono na nim obelisk, a w 1929 r. ojciec jednego z poległych polskich ochotników ufundował spiżową tablicę. Napis głosił: "Orlętom poległym w dniu 17 sierpnia 1920 roku w walkach o całość ziem kresowych". Pomnik przetrwał II wojnę światową i okres włądzy radzieckiej na Ukrainie. Jak wspomina ludność miejscowa, przez wiele lat po II wś Siemion Budionny przyjeżdżał na miejsce bitwy.

Źródło:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Zadw%C3%B3rzem

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica_zadworze.jpgb_150_100_16777215_00_images_zagranica_zadworze10.jpgb_150_100_16777215_00_images_zagranica_zadworze2.jpgb_150_100_16777215_00_images_zagranica_zadworze3.jpgb_150_100_16777215_00_images_zagranica_zadworze4.jpgb_150_100_16777215_00_images_zagranica_zadworze5.jpgb_150_100_16777215_00_images_zagranica_zadworze6.jpgb_150_100_16777215_00_images_zagranica_zadworze7.jpgb_150_100_16777215_00_images_zagranica_zadworze8.jpgb_150_100_16777215_00_images_zagranica_zadworze9.jpg