Kraków - tablice Legionów na domu im. Józefa Piłsudskiego

Kraków - tablice Legionów na domu im. Józefa Piłsudskiego

Położenie: dom przy Al. 3 Maja 7 i ul. Oleandry 2

Rok: 1988

Budynek został wzniesiony z inicjatywy dawnych Legionistów. Stoi w miejscu, skąd wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa. Projektantem tego, wybudowanego w stylu modernistycznym budynku byli Adolf Szyszko-Bohusz i Stefan Strojka. W 1934 r. oddano do użytku część budynku (właściwie skrzydło), który nie został nigdy zrealizowany w pierwotnej formie. Obecnie znajduje się tu Muzeum Czynu Niepodległościowego. Tablice znajdują się na budynku i na jednym z filarów przy wejściu do obiektu. Na tablicach na filarze znajduje się wizerunek popiersia Piłsudskiego i insygnia marszałkowskie.

Napis: 1918/ 1988/ JÓZEF PIŁSUDSKI
11 LISTOPADA/ 1918

KIELCE, NOWY KORCZYN, LASKI,???, CZARKOWY, PISARZOWA, ULINA MAŁA, LIMANOWA, CHYŻÓWKI, KRZYWOPŁOTY, BARTNIKI, MARCINKOWICE, ŁOWCZÓWEK, RAFAJŁOWA, CUCYŁÓW, MOŁOTKÓW, PASIECZNA, JAWORÓW, SOKOŁÓWKA, WSZACHÓW, NADWÓRNA, TARŁÓW, ZIELONA, KONARY, PRZEPIÓRÓW, KOZINEK, ŁOPUSZNA, JASTKÓW, ANIELIN, OŻARÓW, JEZUPOL, KIRLIBABA, SOŁOTWINA, HULEWICZE, BOHORODCZANY, ŻERNIKI, RARAŃCZA, ROKITNA, KOSZYSZCZE, KAMIENIUCHA, KUKLE, REDUTA PIŁSUDSKIEGO, POLSKI LASEK, KOSTIUCHNÓWKA, POLSKA GÓRA
6 VIII 1914 OLEANDRY

Napis: Z MIEJSCA NA KTÓRYM STOI TEN DOM, W 1914 ROKU STRZELCY/ WYRUSZYLI W BÓJ O POLSKĘ./ 5 SIERPNIA ŻEGNAŁ ICH JÓZEF PIŁSUDSKI ROZKAZEM:/ ŻOŁNIERZE! SPOTKAŁ WAS TEN ZASZCZYT NIEZMIERNY, ŻE PIER-/ WSI PÓJDZIECIE DO KRÓLESTWA I PRZESTĄPICIE GRANICĘ ROSYJ-/ SKIEGO ZABORU, JAKO CZOŁOWA KOLUMNA WOJSKA POLSKIEGO,/ IDĄCEGO WALCZYĆ ZA OSWOBODZENIE OJCZYZNY. WSZYSCY JES-/ TEŚCIE RÓWNI WOBEC OFIAR, JAKIE PONIEŚĆ MACIE./ W SZEREGACH PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ WYMASZERO-/ WAŁO Z OLEANDRÓW 164 STRZELCÓW I UŁANÓW. Z NICH 32 PO-/ LEGŁO/ 10 ZOSTAŁO W MIĘDZYWOJENNYM WOJSKU GENERAŁAMI,/ 46 OFICERAMI, 4 PODOFICERAMI, 27 URZĘDNIKAMI, 16 OBRAŁO WOL-/ NE ZAWODY, 9 POWRÓCIŁO NA ROLĘ, 2 DO RZEMIOSŁA, 4 ZOSTAŁO/ NAUCZYCIELAMI, 2 ROBOTNIKAMI, 2 DZIAŁACZAMI OPOZYCJI. LOS/ 9 STAŁ SIĘ NIEZNANY NAWET PRZEDWOJENNEMU ZWIĄZKOWI LE-/ GIONISTÓW./ NASTĘPNYM, RUSZAJĄCYM Z OLEANDRÓW KOMPANIOM I BA-/ TALIONOM TOWARZYSZYŁA ODEZWA DO LUDNOŚCI ZABORU RO-/ SYJSKIEGO, KOŃCZĄCA SIĘ SŁOWAMI:/ ZWYCIĘSTWO - TO LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA OBECNYCH/ I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ, TO DOBRA PAMIĘĆ W SERCU NARODU/ DLA TYCH, KTÓRZY MU TĘ PRZYSZŁOŚĆ WYWALCZYLI. KTO BY PO-/ ZOSTAŁ OBOJĘTNYM W TEJ CHWILI, KIEDY ROZSTRZYGAJĄ SIĘ LOSY/ POLSKIEGO NARODU, POPEŁNIA GRZECH ŚMIERTELNY, DLA KTÓREGO/ NIE MA PRZEBACZENIA, A ZDRAJCĘ SPRAWY NARODOWEJ ŚCIGAĆ/ BĘDZIE NASZ SĄD TU NA ZIEMI, WIECZNE PRZEKLEŃSTWO POKOLEŃ,/ KTÓRE ŚCIGA PO DZIŚ DZIEŃ JUDASZA./ TEKST UKŁADALI:/ WACŁAW SIEROSZEWSKI, JULIUSZ KADEN BANDROWSKI/ I GUSTAW DANIŁOWSKI, APROBOWAŁ JÓZEF PIŁSUDSKI/ PIERWSZA KOMPANIA KADROWA WYRUSZYŁA Z OLEANDRÓW/ 6 SIERPNIA. NASTĘPNE KOMPANIE POSZŁY W BÓJ 8 SIERPNIA.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_im._J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego
  • http://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/memorabilia-pamiec-i-dziedzictwo/pomniki-miejsca-pamieci/pomniki-miejsca-pamieci/item/1947-krakow-oleandry-dom-im-jozefa-pilsudskiego

 

b_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_oleandry.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_oleandry2.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_oleandry3.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_oleandry4.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_oleandry5.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_oleandry6.JPG