Kraków - tablice polskich jednostek wojskowych

Kraków - tablice polskich jednostek wojskowych

Położenie: na dziedzińcu kościoła Wojskowej Parafii Personalnej św. Agnieszki
Ul. Dietla 30

Napis: ZACHOWAJCIE W PAMIĘCI/ IMIONA POLSKICH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH/ NA ZACHODZIE KTÓRE RZUCONE NA DALEKIE/ OD OJCZYZNY FRONTY ZŁĄCZYŁY W DNIU/ ROZGROMIENIA HITLERYZMU SWÓJ ŻOŁNIERSKI/ WYSIŁEK Z HISTORYCZNYM ZWYCIĘSTWEM/ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO / 2 KORPUS POLSKI/ 3 DYWIZJA STRZELCÓW KARPACKICH/ 5 KRESOWA DYWIZJA PIECHOTY
DYWIZJA PANCERNA - 2 BRYGADA PANCERNA/ 1 SAMODZIELNA BRYGADA SPADOCHRONOWA/ 2 GRUPA ARTYLERII/ ORAZ WSZYSTKIE SAMODZIELNE BATALIONY/ I INNE PODODZIAŁY BOJOWE/ 131 SKRZYDŁO LOTNICTWA MYŚLIWSKIEGO/ 133 SKRZYDŁO LOTNICTWA MYŚLIWSKIEGO/ 3 SKRZYDŁO LOTNICTWA MYŚLIWSKIEGO/ ORAZ WSZYSTKIE SAMODZIELNE DYWIZJONY/ I PODODZIAŁY LOTNICZE/ ZACHOWAJCIE W PAMIĘCI IMIONA/ UCZESTNICZĄCYCH W WALKACH I ZWYCIĘSTWIE
OKRĘTÓW POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ/ KRĄŻOWNIK "CONRAD"/ NISZCZYCIELE/ "BŁYSKAWICA" "BURZA" "GARLAND" "KRAKOWIAK"/ "PIORUN" "ŚLĘZAK" "GROM" "WICHER"/ OKRĘTY PODWODNE "DZIK" "SOKÓŁ" "JASTRZĄB"/ "ORZEŁ" "SEP" "WILK"/ ZACHOWAJCIE W PAMIĘCI/ IMIONA POLSKICH LUDOWYCH JEDNOSTEK BOJOWYCH/ PRZY I-SZEJ ARMII FRANCUSKIEJ KTÓRE W DNIU/ ZWYCIĘSTWA WYNIOSŁY SWÓJ CHLUBNY ŻOŁNIERSKI
WYSIŁEK W HISTORYCZNE ZWYCIĘSTWO LUDOWEGO / WOJSKA POLSKIEGO/ 20 ZGRUPOWANIE PIECHOTY POLSKIEJ/ ZACHOWAJCIE W PAMIĘCI/ IMIĘ POLSKIEJ JEDNOSTKI BOJOWEJ PRZY/ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ ARMII LUDOWEJ KTÓRA W DNIU/ ZWYCIĘSTWA WYNIOSŁY SWÓJ CHLUBNY ŻOŁNIERSKI/ WYSIŁEK W HISTORYCZNE ZWYCIĘSTWO LUDOWEGO / WOJSKA POLSKIEGO/ 5 SAMODZIELNY POLSKI BATALION
ZACHOWAJCIE W PAMIĘCI/ PO WIECZNE CZASY IMIONA JEDNOSTEK/ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO/ KTÓRYCH ŻOŁNIERZE W IMIENU WSZYSTKICH / WALCZĄCYCH Z HITLERYZMEM POLAKÓW/ ZATKNĘLI SZTANDARY POLSKIE/ NA KOLUMNIE ZWYCIĘSTWA I BRAMIE/ BRANDENBURSKIEJ W BERLINIE/ 1 WARSZAWSKA DYWIZJA PIECHOTY
I JEJ SŁAWNE PUŁKI "WARSZAWA" I "KRAKÓW"/ I WARSZAWSKA BRYGADA KAWALERII/ I WARSZAWSKA/ BRYGADA ARTYLERII CIĘŻKIEJ IM. JÓZEFA BEMA/ 2 POMORSKA BRYGADA ARTYLERII HAUBIC/ 3 WARSZAWSKA BRYGADA ARTYLERII HAUBIC/ 4 BRYGADA ARTYLERII PRZECIWPANCERNEJ/ 5 POMORSKA BRYGADA ARTYLERII CIĘŻKIEJ/ 1 SAMODZIELNA  BRYGADA MOŹDZIERZY/ 2 BRYGADA ZAPOROWA/ 1 POMORSKI PUŁK MOŹDZIERZY
1 DYWIZJA ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ/ 1 WARSZAWSKA BRYGADA PANCERNA/ IM BOHATERÓW WESTERPLATTE/ 4 SAMODZIELNY POMORSKI PUŁK CZOŁGÓW CIĘŻKICH/ 13 SAMODZIELNY/ WARSZAWSKI PUŁK ARTYLERII PANCERNEJ/ 1 WARSZAWSKA BRYGADA INŻYNIERYJNO-SAPERSKA/ 1 SAMODZIELNY PUŁK ŁĄCZNOŚCI/ ORAZ SAMODZIELNE BATALIONY/ I INNE PODODDZIAŁY BOJOWE
2 WARSZAWSKA/ DYWIZJA PIECHOTY IM HENRYKA DĄBROWSKIEGO/ 3 POMORSKA/ DYWIZJA PIECHOTY IM. ROMUALDA TRAUGUTTA/ 4 POMORSKA/ DYWIZJA PIECHOTY IM. JANA KILIŃSKIEGO/ 6 POMORSKA DYWIZJA PIECHOTY/ I MIESZANY KORPUS LOTNICZY/ 2 BRANDENBURSKA DYWIZJA LOTNICTWA SZTURMOWEGO/ 3 BRANDENBURSKA DYWIZJA LOTNICTWA MYŚLIWSKIEGO/ POMORSKA MIESZANA DYWIZJA LOTNICZA
7 ŁUŻYCKA DYWIZJA PIECHOTY/ 8 DREZDEŃSKA DYWIZJA PIECHOTY/ 9 DREZDEŃSKA DYWIZJA PIECHOTY/ 10 SUDECKA DYWIZJA PIECHOTY/ 1 DREZDEŃSKI KORPUS PANCERNY/ 1 BRYGADA PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ/ 2 SUDECKA BRYGADA PANCERNA/ 3 DREZDEŃSKA BRYGADA PANCERNA/ 4 DREZDEŃSKA BRYGADA PANCERNA

1918-1920/ LWÓW/ LISTOPAD 1918 MARZEC 1919/ LIDA/ 16 IV 1919 28 IX 1920/ WILNO/ 19 IV 1919 19 X 1920/ DYNABURG/ 3 I 1920/ KIJÓW/ 7 V 11 VI 1920/ BORODZIANKA/ 11-13 VI 1920/ CHORUPAŃ/ POD DUBNEM/ 19 VII 1920/ NASTASÓW/ POD TARNOPOLEM/ 31 VII - 6 VIII 1920/ RADZYMIN/ OSSÓW/ 13-15 VIII 1920

1918-1920/ BORKOWO/ POD NASIELSKIEM/ 14-15 VIII 1920/ SARNOWA GÓRA/ POD CIECHANOWEM/ 16-20 VIII 1920/ PRZASNYSZ/ 21-22 VIII 1920/ KOMARÓW/ HRUBIESZÓW/ 30 VIII - 1 IX 1920/ KOBRYŃ 14-15 IX 1920/ DYTIATYN/ 16 IX 1920/ BRZOSTOWICE/ 20 IX 1920/ GRODNO/ OBUCHOWO/ 20-25 IX 1920/ KRWAWY BÓR/ POD PAPIERNIĄ/ 27-28 IX 1920

16 DNOWSKO-ŁUŻYCKA BRYGADA PANCERNA/ 5 SUDECKI PUŁK CZOŁGÓW CIĘŻKICH/ 28 SAMODZIELNY/ SASKI PUŁK ARTYLERII PANCERNEJ/ 4 ŁUŻYCKA/ BRYGADA INŻYNIERYJNO-SAPERSKA/ 4 SAMODZIELNY ŁUŻYCKI PUŁK ŁĄCZNOŚCI/ ORAZ SAMODZIELNE BATALIONY/ I INNE PODODDZIAŁY BOJOWE
5 PUŁK MOŹDZIERZY/ 8 PUŁK MOŹDZIERZY/ 10 PUŁK MOŹDZIERZY/ 11 PUŁK MOŹDZIERZY
2 ŁUŻYCKA DYWIZJA ARTYLERII/ 6 BRYGADA ARTYLERII LEKKIEJ/ 7 BRYGADA ARTYLERII HAUBIC/ 8 BRYGADA ARTYLERII CIĘŻKIEJ/ 4 DREZDEŃSKA ARTYLERII

 

b_150_100_16777215_00_images_krakow2_krak_garnizo.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow2_krak_garnizo2.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow2_krak_garnizo3.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow2_krak_garnizo4.JPG