Łódź - tablica pamięci Leopolda Skulskiego

Łódź - tablica pamięci Leopolda Skulskiego

Położenie: Łódź
ul. Piotrkowska 104

Rok: 10 XI 2008

Napis: LEOPOLDOWI/ SKULSKIEMU/ PREZYDENTOWI MIASTA ŁODZI/ (1.X.1917 R. - 29.III.1919 R.)/ W CZASIE ŚWITU NIEPODLEGŁOŚCI,/ DO KTÓREJ WALNIE SIĘ PRZYCZYNIŁ/ PREMIEROWI RZĄDU/ ODRODZONEJ RZECZPOSPOLITEJ/ (13.XIII 1919 R. - 9.VI. 1920 R.)/ TWÓRCY POLSKIEGO RADIA W ROKU 1925/ FARMACEUCIE/ WDZIĘCZNI KOLEDZY Z ZAWODU/ POLSCY FARMACEUCI/
TABLICA ODSŁONIĘTA PRZEZ/ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ/ LECHA KACZYŃSKIEGO/ W 90 ROCZNICĘ ZRZUCENIA KAJDAN NIEWOLI/ ŁÓDŹ, 10 LISTOPADA 2008 ROKU

Leopold Skulski (15 XI 1877 - 1940?), urodził się w Zamościu, skąd w 1899 r. przeniósł się do Warszawy. Tam ukończył kursy aptekarskie, a w 1903 r. ukończył studia aptekarskie. W 1906 r. ukończył w Karlsruhe studia chemiczne. Po powrocie do kraju pracował jako aptekarz w Łodzi, tam też założył fabrykę krochmalu. Był współzałożycielem i działaczem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". W 1915 r. założył tajne Zjednoczenie Narodowe. W 1916 r. został przyjęty do Ligi Narodowej. W I 1917 r. został radnym Łodzi, we IX tego samego roku nadburmistrzem. W nocy z 11 na 12 XI 1918 r. wynegocjował kapitulację niemieckiego garnizonu w Łodzi. W II 1919 r. zrezygnował z piastowania urzędu, gdyż został wybrany posłem na Sejm Ustawodawczy. W XII 1919 r. został premierem. W VII 1920 został ministrem spraw wewnętrznych w gabinecie Wincentego Witosa, został także członkiem Rady Obrony Państwa. W VI 1921 r. złożył dymisję. Przez lata związany z ruchem ludowym. Zasiadał w kierownictwie wielu przedsiębiorstw i banków. Po agresji sowieckiej został aresztowany przez NKWD i przewieziony do aresztu w Brześciu nad Bugiem. Jego dalsze losy są nieznane.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Leopold_Skulski

 

lodz_skulski.JPG