Łódź - tablica pamięci księży z parafii MB Zwycięskiej w Łodzi zamordowanych przez Niemców

Łódź - tablica pamięci księży z parafii MB Zwycięskiej w Łodzi zamordowanych przez Niemców

Położenie: Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi ; ul. Łąkowa 40/42

Rok: 1949

Napis: KS. PRAŁAT/ DOMINIK KACZYŃSKI/ BUDOWNICZY I PIERWSZY/ PROBOSZCZ KOŚCIOŁA/ MATKI BOSKIEJ/ ZWYCIĘSKIEJ/ * 4 VIII 1886/ † 30 III 1942
KS. ADAM/ NEBELSKI/ WIKARIUSZ TEJ PARAFII/ * 10 V 1902/ † 12 VIII 1942
KS. WŁADYSŁAW/ GUZOWSKI/ WIKARIUSZ TEJ PARAFII/ * 27 III 1903/ † 21 XI 1942
ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ W DACHAU/ W DOWÓD PAMIĘCI WDZIĘCZNI PARAFIANIE 1949

Dominik Kaczyński (4 VIII 1886 - 30 III 1942), urodził się w Wieruszowie. Kształcił się w Siennicy i Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1911 r. w kościele św. Krzyża. Pracował w Jadowie, Grodzisku i parafii św. Anny w Łodzi. W 1924 r. został proboszczem nowo powstałej parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. Aresztowany przez Niemców 6 X 1941 r. Przetrzymywany w obozie przejściowym w Konstantynowie Łódzkim, a następnie w KL Dachau, gdzie zmarł.

Władysław Guzowski (27 III 1903 - 21 XI 1942), urodził się w Groszkach, w powiecie Kutno. Święcenia kapłańskie przyjął w 1928 r. Aresztowany przez Niemców 6 X 1941 r. Przetrzymywany w obozie przejściowym w Konstantynowie Łódzkim, a następnie w KL Dachau, gdzie zmarł.

Adam Nebelski (12 V 1902 - 12 VIII 1942), urodził się w Łodzi, święcenia kapłańskie przyjął w 1930 r. Był m.in. wikariuszem parafii w Ozorkowie. Pracował też parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łodzi. Wykładowca Seminarium Duchownego w Łodzi. Aresztowany przez Niemców 6 X 1941 r. Przetrzymywany w obozie przejściowym w Konstantynowie Łódzkim, a następnie w KL Dachau. Przewieziony w "transporcie inwalidów" do Hartheim, gdzie został zamordowany w komorze gazowej.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Dominik_Kaczy%C5%84ski
  • http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr1888.htm
  • http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr0867.htm

 

b_150_100_16777215_00_images_lodzkie_lodz_ksieza.JPG