Łódź - tablica pamięci księży z diecezji łódzkiej zamordowanych przez Niemców w latach II wś

Łódź - tablica pamięci księży z diecezji łódzkiej zamordowanych przez Niemców w latach II wś

Położenie: Łódź
Wewnątrz katedry św. Stanisława Kostki, ul. Piotrkowska 265

Na tablicy uformowanej w kształt krzyża zamontowano pośrodku krucyfiks. U podnóża tablicy znajduje się grób ks. tadeusza Burzyńskiego, męczennika.

Napis: W LATACH 1939 - 1945, CZASU II WOJNY ŚWIATOWEJ, KIEDY ORDY/ NARIUSZEM ŁÓDZKIM BYŁ KSIĄDZ WŁODMZIERZ JASIŃSKI/ A SUFRAGANEM KSIĄDZ BISKUP KAZIMIERZ TOMCZAK SPOŚRÓD/ 399 KSIĘŻY DIECEZJALNYCH 180 ZOSTAŁO UWIĘZIONYCH I OSA/ DZONYCH W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH + MĘCZEŃSKĄ +/ ŚMIERĆ PONIOSŁO 128 KSIĘŻY +++ 52 DOCZEKAŁO WOLNOŚCI/ W DACHAU I INNYCH OBOZACH ODDALI ŻYCIE/ + BĄCZEK JAN + BENTKIEWICZ KAZIMIERZ + DZIUDA JÓŻEF +/ CESARZ JAN + JANIAK STEFAN + GRABARCZYK JAKUB +/ + DOMAGAŁA WŁADYSŁAW + BARTKIEWICZ BRONISŁAW + FIJAŁKOWSKI JAN + LASKOWSKI HENRYK + EGERT JÓZEF/ + KASPROWICZ JAN +/ + AKSMAN JULIUSZ + BIELIŃSKI WACŁAW + BIERNACKI FELIKS/ + BINKOWSKI JÓZEF/ + BRZEZIŃSKI ROMUALD + BRZÓSKA BOGDAN +/ + BURZYŃSKI TADEUSZ + BUŁKIEWICZ BRONISŁAW + JABŁOŃSKI WINCENTY + CHOJNACKI WŁADYSŁAW + CHOMICZEWSKI WŁADYSŁAW +/ + CHYŁKOWSKI LUDWIK + CIESIELCZYK HENRYK + CIESIELSKI WŁADYSŁAW + CIESIOŁKIEWICZ ROMAN ++ CZERWIŃSKI WINCENTY +/ + DOLECIŃSKI ANTONI + DOMAGALSKI LEON + DROZDALSKI JAN + DZIKOWSKI JAN + HARASYMOWICZ WINCNETY + ZAGÓROWSKI LEON +/ GBURCZYK ALOJZY + GIERCZAK JAN + HAUSER STEFAN + GÓRECKI JÓZEF + KNARSKI ZYGMUNT + KONECKI ROMAN + KASZYCA LEON +/ + GRĘDA MIECZYSŁAW + GRODKIEWICZ JAN + GRZELAK WŁADYSŁAW + GRZELAK WŁADYSŁAW + GRZYMOWICZ TEOFIL + ZYSK FRANCISZEK +/ GAJEWICZ ZYGMUNT ++ GOSTKOWSKI STEFAN ++ JĘDRZEJCZAK KORNELIUSZ ++ KACZMAREK ROMAN ++ KACZYŃSKI DOMINIK +/ + GUZOWSKI WŁADYSŁAW + GZEL EUGENIUSZ + JAWORSKI MARIAN + CHMIELIŃSKI JAN + JACOBI FERDYNAND + JARZYNA ARKADIUSZ +/ + KARCZEWSKI STEFAN + KOCHANIAK FRANCISZEK + NEBELSKI ADAM + KOTLICKI IGNACY + KOZANECKI EDMUND + KRUKOWSKI JÓZEF +/ + KRUPCZYŃSKI JAN + KRUPCZYŃSKI KAZIMIERZ + LASKOWSKI LUDWIK + WYSZYŃSKI BOLESŁAW + LIPIŃSKI LEON + ŻWIREK WŁADYSŁAW +/ + KUBIŚ WOJCIECH + KWIATKOWSKI BOLESŁAW + ŁABENTOWICZ ZYGMUNT + MILLER EUGENIUSZ + MACHNIKOWSKI ANTONI + MIKOŁAJEWSKI ZYGMUNT +/
JEŻELI ZIARNO PSZENICZNE RZUCONE W ZIEMIĘ OBUMRZE OWOC OBFITY PRZYNIESIE JAN 12 24
+ MAKOWSKI CZESŁAW + NOWICKI KAZIMIERZ + ROGOZIŃSKI ANDRZEJ + PALINCEUSZ JÓZEF + PATRYCY CZESŁAW + OLKOWSKI FRANCISZEK +/ + PAWŁOWSKI IGNACY + PEŁCZYŃSKI JÓZEF + PLEWIK WŁADYSŁAW + POTAPSKI FRANCISZEK + POTRZEBSKI WIKTOR + PYTKO HENRYK +/ + PSONKA FRANCISZEK + PYSZYŃSKI HIPOLIT + RABIŃSKI STANISŁAW + PYRKA MARIAN + ROMAS FELIKS + SIKORSKI WACŁAW + LIS TOMASZ +/ + ROSZKOWSKI ANTONI + RYBUS STANISŁAW + SIERADZKI MATEUSZ + RADKOWSKI STANISŁAW + SIUTOWICZ JÓZEF + ŚWITAJSKI JAN+/ + SKOCZYLAS KAZIMIERZ + SKOWROŃSKI STEFAN + SMONIEWSKI ARTUR + ŚLUSARSKI BOLESŁAW + TOMASIK JÓZEF + ŚWIDEREK WŁADYSŁAW +/ + STANISŁAWSKI STEFAN + STYPUŁKOWSKI LEON + WALCZEWSKI JAN + SUCHAŃSKI MIECZYSŁAW ++ LEWANDOWICZ MIECZYSŁAW +/ + STYPUŁKOWSKI MIECZYSŁAW + WRONOWSKI ZYGMUNT + SZYMAŃSKI KAZIMIERZ + SZYDŁOWSKI STANISŁAW + STRUMIŁŁO ANTONI +/ + WAWRZYNOWICZ STANISŁAW + WOJCIECHOWSKI MIECZYSŁAW + WITKOWSKI GUSTAW + STAŃCZYK CZESŁAW + WILK STANISŁAW +/ KSIĘŻA OSWOBODZENI Z DACHAU: BEŚCIAK PIOTR BIELICKI EDMUND BOROWSKI WACŁAW BUJACZ LUDWIK KĄKOLEWSKI FELIKS/ FRANCZEWSKI ZYGMUNT KABZIŃSKI JAN MAZUR STANISŁAW KOZIŃSKI STANISŁAW LEMCZAK STANISŁAW STĘPIEŃ STEFAN/ ??ZIŃSKI BOLESŁAW MIELCZARSKI TEOFIL GAJDZICKI STANISŁAW MIODYŃSKI ROMAN PLUCIŃSKI WACŁAW RETKIEWICZ MARIAN/ SKOWROŃSKI ZYGMUNT JAROSZKA LUCJAN STAŃCZYK MARIAN SZOTA WŁADYSŁAW ŚWIERCZEK STANISŁAW TOKAREK WACŁAW/ TRZCIONKA WACŁAW TYCZYŃSKI ARKADIUSZ TRZCINSKI ADAM ŚWIDEŃSKI LEONARD ŚWIĄTCZAK JÓZEF SKARBEK MAKSYMILIAN/ KOWALCZYK ROMAN GA??DA JÓZEF ŁASKI ROCH/ JASTALSKI EUGENIUSZ CHOIŃSKI JAN LIBERSKI WALENTY/ ROBERT STANISŁAW CHART EDMUND WARCZAK JAN/ BIENIAS JAN RZAZEK FRANCISZEK SIEKIERA STANISŁAW/ PRZYCHODZIEŃ EUGENIUSZ OLSZYŃSKI MIECZYSŁAW/ WESOŁOWSKI BRONISŁAW WŁODARCZYK WŁADYSŁAW/ PABJAŃCZYK FRANCISZEK RUTKOWSKI ZYGMUNT/ FONDALIŃSKI JAN SIERSZULSKI DOMINIK HOŁDROWICZ/ ZYGMUNT SZYMCZYK FRANCISZEK SITEK WACŁAW

SŁUGA BOŻY/ KSIĄDZ/ TADEUSZ BURZYŃSKI/ 8 X 1914 1 VIII 1944

Tadeusz Burzyński (8 X 1914 - 1 VIII 1944), urodził się w Chruślinie, uczył się w Łowiczu, gdzie wstąpił do harcerstwa. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Świecenia kapłańskie przyjął w 1938 r. Pracował w Pęcherach i kontynuował studia w Warszawie. Działał w konspiracji AK. Zginął w pierwszym dniu Powstania Warszawskiego. Jest jednym z 122 męczenników za wiarę, w których sprawie toczy się proces beatyfikacyjny. W katedrze spoczął w 2014 r.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Burzy%C5%84ski_(m%C4%99czennik)

 

b_150_100_16777215_00_images_lodzkie_lodz_kaplani3.JPGb_150_100_16777215_00_images_lodzkie_lodz_kaplani2.JPG