Kijów - Babi Jar - upamiętnienie miejsca masowych egzekucji i obozu koncentracyjnego (Ukraina)

Kijów - Babi Jar - upamiętnienie miejsca masowych egzekucji i obozu koncentracyjnego (Ukraina)

Położenie: w pobliżu stacji metra Dorohozhychi

Gdy Niemcy we IX 1941 r. zajęli Kijów, dla pozostałych w mieście Żydów utworzyli getto. Masowe rozstrzeliwania w wąwozie Babi Jar rozpoczęły się w święto Jom Kippur. Na ten dzień okupanci rozkazali Żydom, aby zebrali się we wskazanym miejscu, przygotowani do dalekiej podróży. Przybyłych rozbierano do naga i pędzono nad brzeg wąwozu, gdzie byli zabijani strzałem w tył głowy. Zbrodni tej dokonali Niemcy przy współudziale ukraińskiej policji (zdania są podzielone, niektórzy piszą, że ukraińska policja tylko eskortowała Żydów do miejsca kaźni). W tym samym miejscu w latach 30-tych egzekucji dokonywało też NKWD. Od 29 IX do 3 X 1941 r. zamordowano tu 33 771 Żydów. Egzekucje w tym miejscu odbywały się tutaj aż do wkroczenia Armii Czerwonej. Mordowano tu także Ukraińców, Cyganów i Polaków. Ogólna liczba ofiar sięga prawdopodobnie 70 000. Niemcy utworzyli tez obóz koncentracyjny gdzie więziono komunistów, uczestników ruchu oporu i jeńców wojennych. Więźniowie uczestniczyli również w zacieraniu śladów niemieckich zbrodni. Prawdopodobnie życie w obozie straciło około 30 000 osób.

Kompleks składa się z 16 punktów położonych na terenie historycznego rezerwatu - miejsca pamięci Babi Jar. Podzielony jest on na dwie części, przedzielone ulicą Mielnikowa.

Pomnik dzieci zamordowanych w Babim Jarze

b_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar.JPGb_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar2.JPGAleja męczenników

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar3.JPGb_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar5.JPGb_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar4.JPGAleja sprawiedliwych

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar6.JPGPomnik ofiar katastrofy kureniwskiej – lawiny błotnej, która zeszła w 1961 r. na wskutek pęknięcia wału otaczającego zbiornik osadów i odpadów z pobliskiej cegielni. W katastrofie mogło zginąć nawet 1500 – 2000 ludzi, ciężko oszacować liczbę zabitych, z powodu zatajenia informacji o katastrofie przez ponad 40 lat.

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar7.JPGPomnik zamordowanych Cyganów

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar8.JPGb_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar9.JPGPomnik w kształcie menory upamiętniający zamordowanych tu Żydów

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar10.JPGPomnik zamordowanych duchownych

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar11.JPGKaplica poświęcona ofiarom egzekucji w Babim Jarze

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar12.JPGKrypta grobowa rodziny Kaczkowskich

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar13.JPGb_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar14.JPGMacewy z dawnego cmentarza żydowskiego, zlikwidowanego przez władze radzieckie w latach 60-tych XX w.

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar15.JPGb_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar16.JPGDroga smutku

Pomnik ofiar nazizmu

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar21.JPG

 

Pomnik sowieckich obywateli oraz więźniów wojennych – żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej zamordowanych przez nazistowskich okupantów w obrębie Syreckim w Kijowie

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar22.JPGb_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar23.JPGb_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar24.JPGb_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar26.JPGb_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar25.JPGb_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar27.JPG

 


Pomnik bohaterki Ukrainy Tatiany Marcus

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar28.JPGb_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar29.JPGKrzyż upamiętniający ukraińską poetkę Olenę Telihę i członków OUN zamordowanych w Babim Jarze. Jest to o tyle dwuznaczne, że sama organizacja kolaborowała z Niemcami i jest odpowiedzialna za makabryczne zbrodnie na Polakach na rubieżach wschodnich II RP.

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar18.JPGStela społeczności żydowskiej i kulturalnego centrum „Heritage”

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar17.JPG
Oprócz tego na rogu ulic Melnikowa i Oleny Telihy znajduje się pomnik Oleny Telihy

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar32.JPGTrochę dalej znajduje się parkowo - syrecka/  pomnik ofiar obozu koncentracyjnego

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica2_babi_jar30.JPG

 

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Babi_Jar
  • https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/k/1531-kijow/114-cmentarze/182223-cmentarz-zydowski-lukianowski-w-kijowie-wul-melnykowa-44