Warszawa - tablica pamięci gen. Franciszka Kleeberga

Warszawa - tablica pamięci gen. Franciszka Kleeberga

Położenie: ul. Freta 10, kościół pw. Jacka

Napis: GENERAŁ DYW./ FRANCISZEK/ KLEEBERG/ 1888-1941/ PAMIĘCI DOWÓDCY OBRONY/ POLESIA I BITWY POD KOCKIEM/ W 1939 ROKU/ JEGO ŻOŁNIERZE

Franciszek Kleeberg (1 II 1888 - 5 IV 1941), urodził się w Tarnopolu, szkołę realną ukończył w Hranicach w Czechach, maturę złożył w Wiedniu w 1905 r. Następnie kontynuował naukę w Technicznej Akademii Wojskowej w Mödling, w 1911 r. ukończył Szkołę Strzelecką Artylerii w Hajmasker. Od V 1915 r. w Legionach Polskich. Był m.in. od 1916 r.  szefem sztabu III Brygady Legionów, służył w Inspektoracie Wyszkolenia Polskiej Siły Zbrojnej. Wysłany karnie przez władze austriackie w VI 1918 r. na front włoski, do kraju powrócił w XI 1918 r. i objął obowiązki szefa sztabu Armii „Wschód”. Na tym stanowisku wziął udział w bitwie o Lwów, w VII 1920 r. został szefem sztabu 1 Armii, a 15 VIII – szefem sztabu Grupy Operacyjnej gen. Kazimierza Raszewskiego. W latach 1924 - 1925 studiował w Wyższej Szkole Wojennej, Centrum Wyszkolenia Piechoty w Wersalu oraz w Centrum Wyszkolenia Artylerii w Metzu. W czasie przewrotu majowego opowiedział się po stronie rządowej. w 1928 r. awansowany na stopień generała brygady. W 1938 r. został dowódcą Okręgu Korpusu Nr IX w Brześciu, służbę tę pełnił do 8 IX 1939 r. Od 27 IX dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, z którą walczył z Armią Czerwoną i Wehrmachtem. Po bitwie pod Kockiem 6 X 1939 r. wskutek braków w zaopatrzeniu został zmuszony skapitulować. Następnie przebywał w Oflagu IVB w twierdzy Königstein koło Drezna, gdzie zmarł na serce.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Kleeberg

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_jacka_kleeberg.jpg